Účet za nehodu

Slovensko je krajinou s nulovou toleranciou alkoholu za volantom – šoférovanie s viac ako 1 promile alkoholu je na Slovensku trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody.

Avšak ani to niektorým vodičom nebráni v takomto stave sadnúť si za volant

Štatistika Prezídia policajného zboru za rok 2023

Piatok sa ukazuje ako deň, kedy sa deje najviac dopravných nehôd. Druhým v poradí je pondelok a tretím nehodovým dňom štvrtok. Vinníkom dopravnej nehody sú výrazne častejšie muži (78%) a vekovou skupinou, v ktorej sa deje najviac dopravných nehôd, sú mladí ľudia vo veku od 19 do 24 rokov.

dopravných nehôd
0

(-3 % oproti r. 2022)

s následkami na živote alebo zdraví
0

(+2,5 % proti r.2022)

hmotná škoda
0 mil. €

(bez zmeny oproti r. 2022)

s alkoholom u viníka
0

(-6% oproti r. 2022)