Účet za nehodu

Slovensko je krajinou s nulovou toleranciou alkoholu za volantom – šoférovanie s viac ako 1 promile alkoholu je na Slovensku trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody.

Avšak ani to niektorým vodičom nebráni v takomto stave sadnúť si za volant

Štatistika Prezídia policajného zboru za rok 2022

Najviac dopravných nehôd sa v roku 2022 stalo v pondelok a piatok (zhodne po 16 %). V zásade sa ale dá povedať, že rozdiely medzi jednotlivými dňami nie sú čo sa percent týka výrazné, v porovnaní s inými rokmi sa však piatok ukazuje ako deň, kedy sa obvykle stáva najviac dopravných nehôd.

0
Dopravných nehôd
0
S následkami na živote alebo zdraví
0 mil. €
Hmotná škoda
0
S alkoholom u vodiča